Domov

M - CROSS motokrosový klub ŠENKVICE

História klubu

Klub motokrosu v Šenkviciach funguje už 47 rokov a počas jeho existencie sa na rýchlej, dostatočne širokej a bezpečnej trati  predstavili stovky špičkových európskych, československých a slovenských motokrosárov. V pamäti priaznivcov motokrosu zo Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska nadlho zostali najmä vydarené majstrovstvá Európy v triede do 125 ccm (13. - 14. mája 2000), ktoré sledovalo takmer 15-tisíc milovníkov tohto adrenalínového športu.

Samozrejme história motoristického športu pod Malými Karpatmi ponúka aj ďalšie udalosti a množstvo mien, ktoré sú v nej zaznamenané. Rodný list motokrosu v Šenkviciach sa začal písať na hodovú nedeľu v septembri 1962, v tom čase Malých Čaníkovciach - na Cerovských výmoľoch. Klub pod vedením Štefana Ifčica (prvý predseda) zorganizoval premiérové preteky pod názvom Propagačný motokros. Malokarpatská päťtisícová obec je odvtedy známa kvalitným vínom a zo športu okrem futbalu a pozemného hokeja najmä motokrosom.

Prehľad rozvoja motokrosu v Šenkviciach  za 40 rokov ponúkla na slovenské pomery ojedinelá 150-stránková publikácia s 95 fotografiami. Autorsky sa na jej vzniku podieľali Kamil Somorovský aj ďalší členovia klubu a pri krste v roku 2002 ju netradične pokropili benzínom a posypali hlinou z Cerovských výmoľov, z bývalej tehelne a kolesami Kawasaki 65 ccm po nej prešiel vtedy najmladší šenkvický talent, 11-ročný Filip Klamo. Dnes už túto publikáciu nájdete len v súkromných zbierkach fanúšikov šenkvického motokrosu.

História motokrosu v Šenkviciach

Šenkvice patria medzi málo slovenských obcí, v ktorých okrem "tradičného" futbalu zapustil korene aj motokros. Jeho históriu začala písať na začiatku šesťdesiatich rokov minulého storočia skupinka nadšencov, ktorí sa podieľali na prípravách motokrosových pretekov v neďalekom Vištuku. V roku 1962 založili Automotoklub v ŠENKVICIACH a začali v cerovskej doline za pomoci mnohých najmä mladých priaznivcov motokrosu budovať trať, ktorá sa podarila. Prvé motokrosové preteky, ktoré nazvali Propagačné sa uskutočnili v septembri 1962 v kubatúrach do 175, 250 a 500 ccm. Miestny automotoklub na nich reprezentovali bratia Štefan, František, Miroslav Zmajkovičovci a Jozef Koláth. Po úspešnom začiatku následne zorganizovali šenkvickí nadšenci v roku 1963 majstrovstvá Západoslovenského kraja. V rokoch 1964 a 1966 sa po skúsenostiach organizovali už majstrovstvá Slovenska. Najväčším úspechom pre funkcionárov bola sezóna 1967, kedy ÚV Zväzarmu so sídlom v Prahe pridelil na 8. mája šenkvickému Auto-motoklubu organizovanie majstrovstiev M-SSR v kubatúre do 250 ccm.

Okrem vyžšie spomínaných pretekárov sa aktívne podieľali na organizácii podujatia aj ostatní vtedajší členovia AMK a organizačného kolektívu: Silvester Dugovič, Jaroslav Krajčovič, Ing. Ján Zmajkovič, Štefan Belko, Milan Sklár, Vincent Slovák, Vít Kukumberg, Filip Chobot a ďalší. Prvým predsedom šenkvického automotoklubu sa stal Ing. Štefan Ifčič.

Ďalšia etapa šenkvického motokrosu začala po takmer trojročnej odmlke v organizovaní motokrosových podujatí v Šenkviciach, keď sa miestnym nadšencom, Vincentovi Lackovi, Jozefovi Manekovi, Vladimírovi Novákovi, Viliamovi Červenkovi, Jaroslavovi Machovi, Jaroslavovi Krajčovičovi a Vincentovi Slovákovi podarilo obnoviť činnosť automotoklubu. Netrvalo dlho a už 5. júla 1970 sa uskutočnili na cerovských výmoľoch Majstrovstvá Západoslovenského kraja v kubatúrach 50, 250 a 500 ccm.  V rokoch 1970 -1971 bol predsedom klubu Jaroslav Mach.

 V roku 1974 získal automotoklub pozemok v priestoroch starej tehelne po skončení jej prevádzky. Veľká jama po ťažbe bola ideálnym miestom pre vznik motokrosovej trate a ďalších potrebných priestorov a  objektov. Bolo však potrebných nespočetne veľa brigádnických hodín, než sa začali črtať obrysy novej trate. Kolektív aktívnych a oddaných priaznivcov motokrosu: Jozef Manek, manželia Eva a Jozef Nemčovičovci, Štefan Mihály, Jozef Gičinský, Viliam Červenka, Vít Kukumberg, Filip Chobot, vtedajší jazdci a iní pod vedením predsedu automotoklubu Vincenta Lacka dokázali takmer nemožné. Ing. Vincent Lacko, ktorý prevzal predsednícku taktovku po Štefanovi Ifčičovi bol predsedom v rokoch 1974-1977.  AMK mal bohatú, ale i pomerne kvalitnú základňu jazdcov. ako vtedy boli Vladimír Novák, Jozef Bilčík, Stanislav Antala, Michal Mravec, Gustav Turanský, Peter Riman, Peter Hornáček, Peter Juran, Ladislav Miškovič, ich trénerom bol Jozef Manek.

Čítaj ďalej

top